Mastermind

KYC: Know Your Customer

Hoe goed kent u uw klant? Heeft u alle risico’s in uw klantportefeuille in beeld? Hoe bereikt u al uw klanten op een gestructureerde manier? Hoe houdt u controle over het hele proces? En hoe zorgt u ervoor dat het verkrijgen van al die informatie klantvriendelijk verloopt?
KYC is meer dan het op orde krijgen van dossiers. Het raakt de gehele organisatie. Daarom helpen wij u het antwoord vinden op al deze vragen.

Waarom

Financieel-economische criminaliteit (FEC) is een serieus risico voor financiële instellingen. Banken en vermogensbeheerders maar ook notariskantoren, advocatenkantoren en leasemaatschappijen zijn steeds vaker slachtoffer van FEC in de vorm van witwassing, terrorismefinanciering en belastingontduiking. Dit kan zowel grote financiële als reputatieschade tot gevolg hebben. Om FEC te bestrijden is de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in het leven geroepen. 

Hoe goed is uw organisatie ingericht op het voorkomen van FEC? Niet alleen de wet vraagt dit van u, maar ook de samenleving verwacht een poortwachtersrol in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. 

Hoe

Het inrichten van een KYC-desk; een desk die erin is gespecialiseerd om op korte termijn al uw klantdossiers op orde te krijgen. 

Het inrichten van KYC-processen, dit begint bij het on-boarden en eindigt bij het continue monitoren van klanten. Hierbij brengen we kennis en expertise mee op alle aspecten van dit proces, van governance tot risicobeheersing en van IT-landschap tot data-integratie. 

Het optimaliseren van klantbeleving door middel van data-drivendecisions. Wij helpen u meer grip te krijgen op de grote hoeveelheden klantdata en deze in te zetten om uw dienstverlening continu te blijven verbeteren. 

Wat

  • Een aanpak op maat gemaakt voor de grootte en het maturity level van uw organisatie; 
  • Het faciliteren van kennisontwikkeling, van awareness sessies tot masterclasses;
  • Een pragmatische en ‘slimme’ aanpak, waarbij data leidend is.